Traverso, L. M. (2022). La Justicia y la pena en "La Divina Comedia". Revista Jurídica Austral, 3(2), 697-715. https://doi.org/10.26422/RJA.2022.0302.tra